ГоловнаДіяльністьnovunu
 Версія для друку

Інформація для осіб, що припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

Чинним антикорупційним законодавством передбачено певні вимоги фінансового контролю для осіб, які, будучи суб'єктами декларування, припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, а саме: будучи особами начальницького складу, звільняються зі служби цивільного захисту.

Так, у відповідності до норм частини 2 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі — Закон), особи, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Відповідно до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, типу такої декларації присвоєно назву “перед звільненням”.

Найбільш детальна інформація щодо виконання суб'єктом декларування обв'язку, визначеного частиною частини 2 статті 45 Закону, міститься у пункті 1 “Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК).

Так, декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, що подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Чинним законодавством передбачено кримінальну відповідальність за умисне неподання вищевказаних декларацій (відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України) та адміністративну відповідальність за несвоєчасне їх подання без поважних причин (відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

 12312.jpg памятка0002.jpg

 

До уваги суб’єктів декларування!

                                                     е ДЕКЛАРУВАННЯ.jpg

З 1 січня 2019 року розпочався черговий етап подання суб'єктами декларування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр) щорічних електронних декларацій за 2018 рік.

З метою підвищення обізнаності про права та обов'язки суб'єктів декларування реалізовано комплекс заходів у цьому напрямі.

Так, Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 затверджено розлогі роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» із змінами стосовно заходів фінансового контролю, яке доступне за посиланням: https:goo.gl/RKGeij.

Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні, відповіді на поширені запитання при роботі з Реєстром та рекомендації щодо роботи з Реєстром, пам'ятка декларанту, а також відео-роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій доступні за посиланням: goo.gl/75zAWU.

Крім того, 21.01.2019 розпочинається онлайн-курс «Декларуй доброчесно!» (реєстрація на онлайн-курс доступна за посиланням goo.gl/423CoV), який покликаний допомогти кожному правильно заповнити електронну декларацію.

Онлайн - курс буде доступний постійно протягом чергового етапу декларування.

Пам'ятайте, черговий етап з декларування обмежений у часі та триватиме до 1 квітня 2019 року.

Вчасно подана декларація із достовірно задекларованими відомостями - це Ваш авторитет і Ваш спокій.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   

                                               ДЕКЛАРУВАННЯ.jpg

19 лютого в приміщенні кризового центру  Управління ДСНС України у Волинській області пройшла розширена семінар-нарада в режимі відео селектору з відповідальними особами та керівниками районних відділів та секторів, ДПРЧ щодо питань організації та подання щорічних електронних декларацій шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції,  порядку застосування електронних цифрових підписів та інших програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Захід проводився за головуванням першого заступника начальника Управління ДСНС України у Волинській області Ростислава Петровича Демчука та участю співробітників сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління, а також сектору телекомунікаційних систем, технічного захисту інформації та радіотехнічного контролю ОКЦ Управління ДСНС України у Волинській області. 

За результатами заходу надано роз’яснення щодо основних аспектів заповнення та подання електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, надано відповіді на окремі питання, що виникали в особового складу підпорядкованих підрозділів у процесі етапу декларування.

    Твіт