ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаСлужбова підготовкаДокументи навчально-методичного забезпечення, що використовуються під час занять
 Версія для друку

План-конспекти:

1. ЗБІРНИК ПЛАН-КОНСПЕКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ОБЛАСНОГО ГАРНІЗОНУ.

2. Організація реагування на надзвичайні ситуації, склад та завдання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня.

3. Основні положення Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління та підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС.

4. Порядок організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Контроль за її станом.

5. Залучення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до чергувань у відновлених ДПРЧ (ДПРП) на де окупованій території.

6. Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на авто з електричною, гібридною електричною системою приводу.

7. Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Організація роботи оперативної групи (мобільної оперативної групи).

8. Облік та реєстрація надзвичайних ситуацій (подій) та пожеж, контроль за виконанням заходів щодо ліквідації їх наслідків. Класифікатор надзвичайних ситуацій.

9. Організація медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання ними завдань за призначенням. Санітарно-гігієнічні норми та правила при розташуванні підрозділу цивільного захисту у польових умовах. Організація роботи з питань безпеки праці в органах та підрозділах цивільного захисту.

10. Класифікація вибухонебезпечних предметів, їх ідентифікація за характерними ознаками.

11. Планування та організація заходів щодо очищення території України від вибухонебезпечних предметів, виконання піротехнічних та інших вибухових робіт піротехнічними підрозділами.

12. Порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів.

13. Основні положення Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів цивільного захисту спеціальною технікою та обладнанням. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів цивільного захисту під час гасіння пожеж.

14. Основні вимоги Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Повноваження ДСНС у здійсненні завдань з деокупації. Залучення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до чергувань у відновлених ДПРЧ, ( ДПРП) на деокупованій території.

15. Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, порядок користування ними. Радіоактивні та небезпечні хімічні речовини, їх властивості. Речовини  та розчини, що використовуються під час робіт з дегазації, дезактивації та демеркуризації (деконтамінація). Засоби проведення спеціальної обробки техніки, споруд, місцевості, одягу та ЗІЗ. Порядок розгортання і функціонування пунктів спеціальної обробки.

16. Порядок проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт при виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечний хімічних речовин, при епідемії, епізоотії, епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складу.

17. Основні вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Правил техногенної безпеки та Правил пожежної безпеки в Україні.

18. Порядок списання та відчуження майна в системі ДСНС. Матеріальні резерви, мета,створення, використання матеріальних резервів.

19. Психологічна готовність до роботи в особливих умовах. Підтримання оптимального стану психічного здоров’я персоналу під час виконання завдань за призначенням (формування психологічної стійкості до впливу стресових чинників, запобігання виникненню негативних психічних станів). Індивідуально-психологічні якості персоналу, які враховуються під час проведення атестації. Психологічне відновлення та медико-психологічна реабілітація персоналу. Методи психологічної саморегуляції. Профілактика ПТСР.

20. Психологічний захист населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Надання першої психологічної допомоги. Особливості взаємодії з людьми з інвалідністю, зокрема, з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та іншими маломобільними групами населення під час надання їм допомоги у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій (пожеж).

21. Основні вимоги до Порядку функціонування Пілотного модуля інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строків розміщення цих відомостей для загальної організації введення інформації за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) та відпрацювання практичних навиків під час роботи із зазначеною системою.

22. Основні вимоги до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 № 1170/81 «Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання.

23. Організація виконання заходів та основні документи з планування приведення органів та підрозділів цивільного захисту у готовність до реагування на загрозу виникнення або вчинення терористичного акту.

24. Організація та забезпечення заходів технічного захисту інформації. Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах в органах та підрозділах цивільного захисту.

25. Організація взаємодії сил і засобів органів та підрозділів цивільного захисту, органів влади, аварійно-рятувальних та комунальних служб під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, гасіння пожеж. Організація роботи штабу на пожежі: завдання, функції, склад, види оперативно-технічної і звітної документації. Керівник (начальник) штабу. Оперативні дільниці на пожежі.

26. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок руйнування будівель та споруд.

27. Рекомендація Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів кібербезпеки.

28. Основні вимоги правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах і небезпечних територіях.

29. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

30. Організація передачі інформації з місця ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

31. Вимоги нормативно-правових актів у сфері державної таємниці.

32. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із повінню (паводком, катастрофічним затопленням) та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварією на водному транспорті. 

33. Порядок формування зведених загонів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння складних пожеж. Управління зведеним загоном.

34. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зоні та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів.

35. Правила носіння форменого одягу з відповідними знаками розрізнення особами рядового і начальницького складу.

36. Корпоративна культура в ДСНС. Соціально-психологічний клімат, як показник ефективності управлінської діяльності. Моніторинг та формування сприятливого психологічного клімату в колективі.

37. Особливості взаємодії з людьми з інвалідністю, зокрема, з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та іншими маломобільними групами населення під час надання їм допомоги у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій (пожеж).

38. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж за наявності вибухових речовин (зокрема на арсеналах, базах, складах, тощо).

39. Порядок організації навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

40. Державні символи України та символіка ДСНС: історія розвитку, зміст та значення. Служба цивільного захисту - роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави. ДСНС: структура, завдання, функції, керівний склад.

41. Основні положення Порядку проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу: прийняття на службу цивільного захисту та укладення контракту; права, обов'язки і відповідальність осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; призначення на посади, переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; представлення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до присвоєння спеціального звання; облік кадрів, надання відпусток та їх види.

42. Порядок грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (нарахування грошового забезпечення, виплата грошової допомоги для оздоровлення та одноразової грошової допомоги при звільненні).

43. Поняття корупції. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Практичні аспекти створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, налагодження ефективної взаємодії з викривачами та гарантії їх захисту за законодавством України.

44. Практичні аспекти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень та заборон, встановлених антикорупційним законодавством.

45. Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій державі або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

46. Особливості застосувань положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю.

47. Загальний алгоритм проведення процедури надання отримання гуманітарної допомоги.

48. Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

49. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при рані кінцівки, в тому числі ускладненій кровотечею.

50. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота.

51. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок.

52. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при раптовій зупинці серця.

53. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки.

54. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма).

55. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травматичній ампутації.

56. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при позиційному стисканні м’яких тканин.

57. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому нападі.

58. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на інсульт.

59. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження хребта.

60. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на шок.

61. Порядок надання домедичної допомоги при наявності декількох постраждалих.

62. Порядок надання домедичної допомоги при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною. Порядок надання домедичної допомоги при підозрі на передозування опіоїдами.

63. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при порушенні прохідності дихальних шляхів — обтурації стороннім тілом.

64. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з переохолодженням/відмороженням.

65. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з опіками.

66. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при утопленні.

67. Порядок надання психологічної підтримки постраждалим при надзвичайній ситуації.

68. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при перегріванні.

69. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при укусах тварин та комах.

70. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травмах та пошкодженнях очей.

Загальна фізична підготовка:

1. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Човниковий біг 10х10 м"

2. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Біг 100 м"

3. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Біг 1000 м"

4. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Біг 3000 м"

5. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Жим гирі вагою 24 кг однією рукою"

6. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Комплексна силова вправа"

7. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Згинання та розгинання рук з упору лежачи"

8. Методична розробка для проведення заняття з загальної фізичної підготовки "Підтягування на перекладині"

Спеціальна фізична підготовка:

1. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "Надягання спеціального (захисного) одягу та спорядження"

2. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію"

3. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "В’язання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого"

4. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "Підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти"

5. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "Перенесення, підвішування і підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти"

6. Методична розробка для проведення заняття зі спеціальної фізичної підготовки "Підйом по автодрабині зі стволом "першої допомоги" на висоту 15 м"

    Твіт