ГоловнаГромадянамДоступ до публічної інформаціїНаказ УДСНС України у Волинській області
 Версія для друку

Наказ У ДСНС України у Волинській області

Про затвердження Порядку складення і форми надання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області

 

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", наказу МНС України від  1.07.2011 №681 «Про затвердження Порядку складення і форми надання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Волинській області», затверджений в Міністерстві Юстиції України 21.07.2011 №901/19639

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області (далі - Порядок), що додається.

2. Затвердити Форму для надання запиту на публічну інформацію (далі - Форма), що додається.

3. Центру пропаганди (Варварук І.Г.) забезпечити розміщення Порядку та Форми на веб-сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

4. Відділу матеріально технічного забезпечення (Клєц С.В.), у місячний термін вирішити питання щодо обладнання приміщення для роботи запитувачів із документами.

5. Центру телекомунікаційних систем та інформатизаційних технологій (Медведько С.В.) у місячний термін вирішити питання щодо оснащення приміщення для роботи запитувачів із документами необхідною оргтехнікою.

3. Начальнику сектору правової роботи (Сорокопуд М.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до головного управління юстиції України в області.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на сектор планування (аналітичного та документального забезпечення (Жила О.В.).

 

 

Начальник управління

генерал-майор служби цивільного захисту                            В.В. Грушовінчук

 

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом У ДСНС України у Волинській області

 

 

ПОРЯДОК

складання та надання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України

у Волинській області

 

І. Загальні положення

1.1.    Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ
до публічної інформації"" (далі-Закон), Указу Президента України від 5 травня
2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації"", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації"" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органах виконавчої влади", наказу МНС України від  1.07.2011 №681 «Про затвердження Порядку складення і форми надання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба з надзвичайних ситуацій України», затвердженого в Міністерстві Юстиції України 21.07.2011 №901/19639 з метою створення механізмів реалізації
права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області.

1.4. Доступ до публічної інформації У ДСНС України у Волинській області забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

 

II. Складання та надання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до У ДСНС України у Волинській області із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації надається У ДСНС України у Волинській області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається в довільній формі.

2.5.    Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для надання запиту на публічну інформацію (далі-Форма запиту).

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті У ДСНС України у Волинській області та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі У ДСНС України у Волинській області.

2.8. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на веб-сайті У ДСНС України у Волинській області.

2.9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді-поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.10.  Запит на інформацію може бути надано запитувачем особисто до
спеціального структурного підрозділу (відповідальної особи), який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є У ДСНС України у Волинській області.

2.11.  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може надати письмовий запит, його оформлює
працівник сектору планування, аналітичного та документального забезпечення Управління ДСНС України у Волинській області із зазначенням прізвища, імені, по батькові,
контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його надала.

2.12.  На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування У ДСНС України у Волинській області, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ІІІ. Проходження запитів на публічну інформацію

 

3.1.    При надходженні запиту на публічну інформацію до У ДСНС України у Волинській області канцелярія Управління:

невідкладно реєструє запит відповідно до виду документів (02-запит від громадян, 03-запит від організацій, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи) та направляє у встановленому порядку для подальшого розгляду начальником або особою, яка виконує його обов'язки;

після розгляду запиту начальником невідкладно направляє оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до сфери компетенції, а копії-сектору планування, аналітичного та документального забезпечення для організації контролю за виконанням та реєстру.

3.2.    Відповідь на запит структурні підрозділи готують впродовж чотирьох робочих днів, погоджують її з сектором планування, аналітичного та документального забезпечення та подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.

3.3.    У випадку відправлення відповіді електронною поштою або
телефаксом оригінал відповіді зберігається у структурному підрозділі, який
готував відповідь на запит.

3.4.    Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит, надає копію
відповіді після її реєстрації до сектору планування, аналітичного та документального забезпечення.

 

 

 

 

Начальник сектору планування, аналітичного

та документального забезпечення

підполковник служби цивільного захисту                                            О.В.Жила

 

 


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом УДСНС України у Волинській області

 

 

 

ФОРМА

для подання запиту на публічну інформацію

Розпорядник інформації Управління ДСНС України у Волинській області

(вул. Електроапаратна, 6, м. Луцьк, 43020, тел./факс 0332 256187, 250473)

 

Запитувач                                                                                                            .

(прізвище, ім'я, по батькові-для фізичних осіб, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

                                                                                                                                       

 

Електронна пошта: [email protected]

 

 

    Твіт