ГоловнаБізнесуЛіцензійна діяльність
 Версія для друку

Законодавчі та інші нормативно-правові акти

 1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 4. Закон України "Про доступ до публічної інформації";
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08. 2015 № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення";
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»;
 9. Наказ МВС України від 12.12.2018 № 1007 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліок, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів"

          Додатки до наказу МВС України від 12.12.2018 № 1007:

 

Порядок ліцензування (довідкова інформація)

 1. Ліцензування господарської діяльностіз надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 2. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії;
 3. Внесення плати за видачу ліцензії;
 4. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню;
 5. Заява про одержання ліцензії;
 6. Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технінчної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності;
 7. Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами;
 8. Опис документів.
 9. Заява про розширення ліцензії (примірний зразок);
 10. Заява про звуження ліцензії (примірний зразок);
 11. Заява про переоформлення ліцензії (примірний зразок).

 Перелік організацій, які отримали ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення на території Волинської області

    Твіт